Douane/keurlocatie

Freshgard B.V. is in het bezit van een Douane entrepot C vergunning, wat voor u als klant vele voordelen heeft. Zo kunt u onder andere goederen van buiten de Europese Unie bij ons opslaan. Verder maakt deze douane regeling het mogelijk de betaling van uw invoerrechten en BTW uit te stellen tot het moment dat u het past; bijvoorbeeld totdat uw producten daadwerkelijk verhandeld zijn.

Vanzelfsprekend is Freshgard ook een inspectie locatie van de KCB (Kwaliteits Controle Bureau). De controleurs van de KCB beschikken over de vereiste deskundigheid om de fytosanitaire inspecties op onpartijdige en onafhankelijke wijze uit te voeren.

Kortom; a fresh look at warehousing!